Кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів


Наукові школи

На кафедрі с початку її заснування було сформовано наукову школу під керівництвом доктора технічних наук, професора Лисюк Галини Михайлівни під назвою «Вдосконалення технології хлібобулочних і кондитерських виробів з використанням нетрадиційної сировини». Науковою концепцією школи є використання нетрадиційної сировини з метою створення продукції галузі оздоровчого, дієтичного та лікувально-профілактичного призначення, вдосконалення технологічного процесу виготовлення хлібобулочних і кондитерських виробів, а також зниження їх собівартості.

За роки існування наукової школи підготовлено 1 доктор та 10 кандидатів технічних наук, а у теперішній момент виконуються 4 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

За матеріалами науково-дослідної роботи опубліковано більше 10 монографій, більше 250 статей у провідних наукових виданнях та 360 тез доповідей, отримано 30 охоронних документів, розроблено і затверджено 26 пакетів нормативної документації на нові вироби (ТУ, ТІ).

Наукові розробки впроваджені на провідних хлібопекарських, кондитерських та макаронних підприємствах України і впроваджені у навчальний процес.

На даному етапі науковцями кафедри сумісно з фахівцями інших кафедр університету ведеться робота за наступною тематикою:

 

  • НДР, що фінансується за рахунок загального фонду держбюджету:

№ 02-15-16 Б «Розробка інноваційних технологій хлібобулочних і кондитерських виробів функціонального та дієтичного призначення з використанням продуктів переробки рослинної сировини» сумісно з кафедроюзагальної та харчової хімії (науковий керівник – професор, к.т.н. Самохвалова О.В.);

№ 17-14-15 Б «Розробка бази даних геометричних моделей обладнання та проектних рішень підприємств хлібопекарської та кондитерської галузі» - сумісно з кафедрою механіки та графіки (науковий керівник  - професор, д.т.н. Тормосов Ю.М.).

 

  • НДР за замовленням МОН України:

№ 1-13 БО «Розробка науково обґрунтованих технологій харчової продукції підвищеної харчової цінності з використанням структуроутворювачів різного походження» (науковий керівник – професор, д.т.н. Черевко О.І.);

№ 1-15 БО «Розробка інноваційних технологій оздоровчих харчових продуктів на основі рослинної сировини і оптимізація процесів та обладнання для їх виробництва» (науковий керівник – професор, д.т.н. Євлаш ).

 

  • госпдоговірна НДР:

№ 16-14-15 Д «Адаптация технологического процесса производства капсулированного масложирового продукта в соответствии с технологическими и техническими требованиями предприятия ACER CAMPESTRES, S.L.» сумісно з кафедрою технології харчування (науковий керівник – к.т.н., доцент Неклеса О.П.).