Кафедра харчових технологій продуктів із плодів, овочів і молока
та інновацій в оздоровчому харчуванні


Наукова школа

 

школа webНа кафедрі діє наукова школа професора Павлюк Р.Ю. з фундаментальних та прикладних досліджень при розробці та впровадженні у виробництво високих технологій, в тому числі нанотехнологій перших вітчизняних натуральних БАД із різної рослинної сировини в формі дрібнодисперсних порошків, гомогенних паст, екстрактів та функціональних продуктів з їх використанням. На початку 90-х років вона була визнана серед науковців як єдиний в СРСР науковий ідеолог і керівник розробки кріогенної технології нового покоління дрібнодисперсних високовітамінних порошкоподібних БАД із фруктів і ягід, розмір часток яких в 10-100 раз менший традиційних порошків. В межах наукової школи вперше в СРСР, а в деяких аспектах і в світі, розглянуто закономірності змін БАР при кріогенному подрібненні та виявлено і розкрито механізм “збагачення” продукту при кріогенному подрібненні, який пов'язаний з кріодеструкцією та механоадеструкцією зв’язаних комплексів низькомолекулярних біологічно активних речовин (БАР) з біополімерами (білками, целюлозою, пектиновими речовинами та ін.) та руйнування між ними водневих зв’язків, міжмолекулярної іонної взаємодії і вивільнення низькомолекулярних БАР із зв’язаного стану у вільний (тобто, тих БАР, що знаходились у скритій формі). Крім того, було виявлено механодеструкцію та кріодеструкцію біополімерів рослинної сировини до окремих їх складових - мономерів (амінокислот, глюкози, галактуронової кислоти та ін.), розмір яких складає біля одного нанометра. Все це в комплексі приводить до ефекту «збагачення» продукту та надає порошкоподібним і пюреподібним рослинним добавкам принципово нових властивостей в порівнянні з вихідною сировиною: вміст низькомолекулярних БАР у вільному стані в 2-3 рази вище ніж у вихідній сировині, їх розчинність в 2-3 рази краще в порівнянні з аналогами, при цьому утворюються колоїди та їх засвоюваність живими організмами 2-3 рази краще. Нові технології впроваджені на підприємствах України, Росії, Латвії.

За результатами наукових досліджень в межах наукової школи надруковано понад 1050 наукових праць,із них 15 монографій (що використовуються як навчальні посібники при викладанні авторських курсів дисциплін), 7 навчальних посібників, 10 міжнародних оглядів, 580 статей, включаючи публікації в міжнародних науковометричних базах даних Scopus та ін., 35 патентів.

      В межах наукової школи професора Павлюк Р.Ю. захищено 20 кандидатських та 2 докторські дисертації, а також виконуються 8 кандидатських та 3 докторські дисертаційні роботи.