Кафедра товарознавства в митній справі


 Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на удосконалення асортименту та споживчих властивостей, дослідження якості та впливу різних факторів на товарознавчі властивості товарів, підвищення їх конкурентоспроможності в ринкових умовах. До роботи залучені усі викладачі кафедри, лаборантський склад та значний гурт студентів. Результати науково-дослідної роботи обговорюються на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, публікуються в збірниках наукових праць, оформлюються у вигляді нормативної документації.

Викладачі кафедри працюють у напрямку удосконалення тематичної та пошукової бази за обраним студентом напрямком досліджень, а саме над забезпеченням студентів необхідною документацією, методичними вказівками; підготовкою лабораторної бази для проведення експериментальної частини (придбання реактивів, підготовки необхідних приладів, розробка нових методик та ін.).

Основні тематичні напрями, що визначають індивідуальні теми дослідних робіт, складено відповідно до кваліфікаційних характеристик спеціальності. Дослідження присвячується питанням експертизи якості продуктів із поліпшувачами, нових і традиційних виробів з використанням місцевої сировини, , поглибленій оцінці якості, дослідженню змін споживних властивостей товарів в процесі їх товаропросування, методам запобігання ввезенню в Україну неякісної, екологічно небезпечної продукції, прогнозуванню попиту ново-розроблених вітчизняних товарів серед іноземних споживачів, порядку проведення визначенню конкурентоспроможності та забезпеченню ефективної роботи митних органів на сучасному економічному стані розвитку держави, визначенню митної вартості та нарахуванню мита та митних платежів, визначенню положення традиційного чи нового товару згідно УКТ ЗЕД та ін.

Результати своєї науково-дослідної роботи, проведеної під керівництвом викладачів, студенти доповідають на конференціях та публікують у наукових виданнях нашого та інших ВНЗ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ:

 • Товарознавчі аспекти продукції дієтичного, лікувально-профілактичного та лікувального призначення;
 • Товарознавчі аспекти поліпшення якості харчової продукції;
 • Контроль якості продукції у процесі виробництва;
 • Контроль якості продукції у процесі зберігання;
 • Якість та безпека товарів народного споживання;
 • Аналіз асортименту та оцінка якості керамічних побутових товарів;
 • Вивчення впливу моделей пірамід на якісні показники продуктів харчової та нехарчової природи;
 • Розробка та апаратурне супроводження технології перенесення інформації будь-яких характеристик харчових та нехарчових продуктів, та об’єкти чи носії інформації живої чи неживої природи, з метою подальшого їх використання;
 • Розроблення комплексу щодо систем якості, з використанням міжнародного досвіду. (практичні розробки та рекомендації щодо використання в будь-якій галузі народного господарства України;
 • Розроблення, апаратурне супроводження технології, щодо виявлення корисних металів, матеріалів, води або інших корисних родовищ, які існують під землею;
 • Інтенсифікація технології вирощування та переробки грибів вешенка звичайна;
 • Обґрунтування наукових досліджень в галузі науки – формологія;
 • Розробка концепції щодо багатовимірних просторів;
 • Розробка нових методів та приладів для дослідження пористої структури рослинної сировини та харчових продуктів, а також натуральної і штучної шкіри;
 • Товарознавча оцінка якості рослинної сировини і формування споживчих властивостей продукції на її основі;
 • Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення;
 • Формування якості продовольчих товарів з використанням йодовмісної добавки - еламін;
 • Дослідження функціональних властивостей плодової та ягідної сировини;
 • Товарознавча характеристика та підвищення якості борошняних та кондитерських виробів;
 • Збагачення кондитерських виробів на гемове залізо, оцінка споживчих властивостей непродовольчих товарів.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

      З 2005 року колективом кафедри отримано 88 авторських свідоцтва і патентів на винаходи, видано 28 монографій, підручників і навчальних посібників, розроблено 5 нормативних документів, опубліковано 287 статей та 405 тез доповідей.

obr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr 2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні Умови України

     1. Добавки збагачувальні білково-мінеральні // О.І. Черевко, В.М. Михайлов, М.П. Головко, М.Л. Серік, Т.М. Головко, Л.О. Чуйко, В.В. Полупан,                      М.П. Бакіров // ТУ У 10.8 –01566330 – 281: 2013

2. Напівфабрикати кулінарні (суповий набір)// Головко М.П., Колесник Т.Л. // ТУ У 15.1-306 51721-159-291

3. Барда кормова після спиртова суха // Якуба О.Р., Головко М.П., Сабадаш С.М. // ТУУ 15.9-04718013-001:2010

4. Оболонки ковбасні натуральні. Череви свиней із захисним покриттям. Технічні умови. //Шубіна Л.Ю., Оніщенко В.М. // ТУ У 15.1 01566330163-2004

5. Сардельки з яловичини в натуральних оболонках із захисним покриттям. Технічні умови // Шубіна Л.Ю. , Оніщенко В.М // ТУ У 15.1 01566330164-2004