Кафедра товарознавства в митній справі


 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 

 

     Науково-дослідна робота кафедри спрямована на удосконалення асортименту та споживчих властивостей, дослідження якості та впливу різних факторів на товарознавчі властивості товарів, підвищення їх конкурентоспроможності в ринкових умовах. До роботи залучені усі викладачі кафедри, лаборантський склад та значний гурт студентів. Результати науково-дослідної роботи обговорюються на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, публікуються в збірниках наукових праць, оформлюються у вигляді нормативної документації. Активну участь в науковій роботі приймають студенти факультету. Серед чисельного контингенту факультету є багато тих, хто має відмінні успіхи у навчанні, приймає активну участь у науковій студентській роботі, громадсько-суспільному житті університету та факультету.

     На кафедрі товарознавства в митній справі під керівництвом професора Головка Миколи Павловича діє наукова школа «Наукове обґрунтування та розробка технології продуктів харчування, збагачених на кальцій з використанням продуктів переробки харчової кістки».

     З 2005 року на кафедрі товарознавства в митній справі виконувалось 33 науково-дослідні теми, у тому числі 1 на замовлення Міністерства освіти і науки України.