Кафедра товарознавства та експертизи товарів


"ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ"


 

1. Проведення комплексних досліджень генетичної варіації хімічного складу рослинної сировини сортів, поширених та перспективних для вирощування в Україні, розробка критеріїв для відбору їх біофортифікованих форм та цілеспрямованого використання

Тема № 06-12-13 Б «Товарознавча характеристика та оцінка якості бобів арахісу, районованих в Україні» 

Мета проекта – визначення хімічного складу та здатності до накопичення токсичних речовин бобами арахісу різних сортів, районованих в Україні.
Результати: досліджено амінокислотний та жирнокислотний склад жиру дев’ятнадцяти сортів колекційних зразків насіння арахісу, які поширені в Україні. Результати роботи впроваджено у виробництво ПП «Агрофірма «ГАВАН» (Херсонська обл., Каховський р-н, с. Богданівка). 
 
Тема № 13-13-14 Б «Товарознавча характеристика та оцінка якості коренеплодів, поширених і Україні, та формування якості продуктів їх переробки» 
Мета роботи – визначення хімічного складу та здатності до накопичення токсичних речовин коренеплодами редьки різних господарсько-ботанічних сортів, поширених в Україні.
Результати: визначено хімічний склад та рівень накопичення токсичних речовин восьми господарсько-ботанічних сортів редьки, проведено дослідження на вміст фенольних речовин у коренеплодах та визначено антиоксидантну активність свіжих соків редьки, встановлено закономірності накопичення контамінантів коренеплодів редьки у сортовому та анатомічному розрізі.
 
Тема № 14-13-14 Б «Товарознавча характеристика та оцінка якості гречаної крупи та пшона із гречки і проса різних сортів, поширених в Україні» 
Мета роботи – дослідження товарознавчих властивостей  та здатності до накопичення токсичних речовин гречаної крупи та пшона із різних сортів гречки та проса, поширених в Україні.
Результати: порівняльний аналіз хімічного складу гречаної крупи та пшона із зерна гречки та проса різних сортів дозволили визначити найбільш високопоживні  та збалансовані  за вмістом БАР сорти, які можна рекомендувати для використання у харчуванні і для  виробництва продуктів функціонального призначення.
 
Тема № 31-12 Д «Дослідження хімічного складу зернових та бобових культур, поширених в Україні, та теоретичне обґрунтування відбору перспективних сортів»
Мета проекта – дослідження хімічного складу зернових та бобових культур, поширених в Україні, та теоретичне обґрунтування відбору перспективних сортів.
Результати: досліджено загальний хімічний склад гречаної крупи та пшона, результати впроваджено у виробництво ПП «Агрофірма «ГАВАН» (Херсонська обл., Каховський р-н, с. Богданівка).
 

2. Вивчення видової та сортової специфічності накопичення нітратів, оксалатів солей важких металів, радіонуклідів, пестицидів, мікотоксинів рослинною сировиною, визначення локалізації їх у рослинних тканинах та розробка засобів видалення токсичних речовин з рослинної сировини;

Тема № 24-11-12 Б «Вивчення чинників, що впливають на вміст мікотоксинів в рослинній сировині» 
Мета проекта –  вивчення чинників, що впливають на вміст мікотоксинів в рослинній сировині.
Результати: наведено характеристику пліснявих грибів родів Aspergillus, Fusarium и Penicillium; вивчено чинники, які впливають на розвиток пліснявих грибів в рослинній сировині; розглянуто загальні відомості про мікотоксини (хімічна структура, механізм дії, токсикологічна оцінка); проведено моніторинг вмісту мікотоксинів в рослинній сировині; проаналізовано способи, які запобігають зараженню рослинної сировини токсикогенними грибами. nauka4
Рекомендації щодо поліпшення умов зберігання свіжих овочів з метою запобігання накопичення ними мікотоксинів впроваджені у виробництво на підприємствах ПП «Агрофірма «Гаван» та СФГ «ВІТЯЗЬ», а також у навчальний процес ХДУХТ на кафедрі товарознавства та експертизи товарів.
 
Тема № 23-13-14 Д «Дослідження накопичення токсичних речовин рослинною сировиною та теоретичне обґрунтування відбору екологічно чистих, біофортифікованих сортів для створення продукції здорового харчування»
Мета проекта – дослідження накопичення токсичних речовин рослинною сировиною, та визначення не безпечніших сортів для відбору.
Результати: рекомендації щодо відбору сортів рослинної сировини здатної до мінімального накопичення токсичних речовин.
 
Тема № 32-12 Д «Вивчення та теоретичне обгрунтування накопичення токсичних речовин коренеплодами»
Мета проекта – вивчення та теоретичне обґрунтування накопичення токсичних речовин коренеплодами.
Результати: вивчено проблеми накопичення токсичних речовин у харчових продуктах; розглянуто характеристику нітратів, важких металів, пестицидів, радіонуклідів, мікотоксинів; вивчено хімічний склад та харчову цінність коренеплодів.
Рекомендації щодо відбору сортів коренеплодів, які мають меншу здатність до накопичення токсичних речовин впроваджені у виробництво на підприємстві СФГ «ВІТЯЗЬ» (Харківська обл.). 

3. Вивчення закономірностей змін кольору рослинної сировини під час переробки, знаходження засобів його стабілізації

Тема № 1-17 БО «Оптимізація технологічних параметрів переробки сировини з забезпеченням гарантованої якості харчових продуктів»
Мета роботи - наукове обґрунтування використання методів сенсорного аналізу та спектроскопії дифузного відбиття для визначення та об’єктивної оцінки кольору рослинної сировини і готової харчової продукції.
Очікувані результати:
- дані про компонентний склад пігментного комплексу різних сортів рослинної сировини;
- комплекс кольоропараметричних характеристик фруктово-овочевої сировини в залежності від її помологічного або ботанічного сорту;
- залежність змін кольору фруктово-овочевої сировини від перетворення її пігментного комплексу під дією світла, температури та кислотності середовища;
- науково обґрунтовані та оптимізовані параметри обробки ревеню та аґрусу з метою стабілізації їх кольору шляхом комплексного впливу хлоридів магнію та калію на кольороутворюючі пігменти;
- обґрунтований спосіб стабілізації кольору гарбуза та моркви за рахунок антиоксидантної дії фенольних речовин м’яти та лимонної кислоти на їх каротинвміщуючий комплекс;
- науково обґрунтований та експериментально підтверджений за допомогою кольоропараметричних характеристик спосіб стабілізації кольору шляхом інгібіювання оксидаційних процесів хлоридом калію та лимонною кислотою;
- закономірності та обґрунтовані раціональні параметри обробки вишні і сливи з метою стабілізації їх кольору за рахунок протекторної дії хлориду калію на поліфенольний комплекс;
- технологічні процеси отримання продуктів переробки рослинної сировини, в основу яких покладено концентрування в вакуум-випарних апаратах та сушіння в ІЧ-сушарках, розподільне концентрування фаз, вакуумне уварювання рідкої фази з використанням перемішування за допомогою нових ефективних мішалок, вібраційної вакуумної сушки твердих компонентів рослинної сировини.
Отримані під час виконання проекту результати досліджень можуть бути підґрунтям для розробки та удосконалення ресурсозберігаючих технологій продуктів підвищеної харчової та біологічної цінності.

Тема № 26-11-12 Б «Товарознавча оцінка продуктів із світло забарвленої рослинної сировини»;
Мета проекта – наукове обґрунтування та розробка за допомогою математичного моделювання збалансованих за хімічним станом та споживними властивостями продуктів із світло забарвленої сировини, що забезпечують повноцінне харчування людей різних вікових груп з урахуванням їх фізичного стану.
Результати: розроблено сметанні соуси серії «Сметавіт». Визначено основні компоненти сметанних соусів з фруктовим пюре: яблуко, груша, журавлина, цукор білий, встановлено, що всі вони містять дуже корисні і цілющі (лікувальними) властивості, наявність яких робить сметанні соус дуже корисним для здоров'я людини. За результатами математичного моделювання.
Результати роботи впроваджено у виробництво ФО-П О.С. Масленников (м. Харків), а також у навчальний процес ХДУХТ на кафедрі товарознавства та експертизи товарів.

4. Розробка функціональних продуктів на основі рослинної сировини і вивчення їх харчової цінності;


Тема № 1-12 БО «Технологія виробництва екологічно чистої продукції з овочів лікувально-профілактичного призначення» на замовлення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Мета проекта – дослідження локалізації контамінантів у рослинній сировині, розробка способів зниження забруднення рослинної сировини контамінантами при підготовці її до споживання або перероблення, розробка технологій виробництва екологічної чистоти продукції з овочів лікувально-профілактичного призначення
Результати: розробка проектів нормативно-технічної документації на нові технології та види продукції; розроблено науково-обгрунтованих математичних моделей якості екологічно чистої продукції лікувально-профілактичного призначення; встановлено закономірності накопичення контамінантів рослинною сировиною; наробки впроваджено у виробництво ПП «Агрофірма «Гаван» та СФГ «ВІТЯЗЬ» (2 акти впровадження).

Тема № 25-14-15 Д «Розширення ассортименту та практичні аспекти формування та оцінки якості продуктів рослинного походження»
Мета проекта – розширення асортименту та практичні аспекти формування та оцінки якості продуктів рослинного походження
Результати: розроблено ієрархічну структуру споживних властивостей продуктів на основі арахісу, арахісу, гречки та проса.

Тема № 33-15-16 Д «Розробка рецептур та оцінка якості нових продуктів оздоровчого призначення на основі гречаної крупи та пшона»
Мета проекта – розробка рецептур та оцінка якості продуктів оздоровчого призначення на основі гречаної крупи та пшона.
Результати: проведено аналіз наукової літератури щодо використання гречаної крупи і пшона у харчовій промисловості, вивчено асортимент продуктів функціонального призначення на основі цих круп; проведено роботу з теоретичного обґрунтування раціонального використання гречаної крупи та пшона під час виробництва нових продуктів оздоровчого призначення.

 
5. Розробка раціональних видів упакування продуктів на основі рослинної сировини для збереження їх якості при зберіганні, транспортуванні, складуванні, в процесі реалізації;

Тема № 51-12-13 Д «Формування якості комбінованого пакувального матеріалу на основі природних складових»
Мета проекта – розробка комбінованого пакувального матеріалу на основі природних складових
Результати: проведено огляд літературних джерел, який показав, що основні матеріали для пакування харчових продуктів є синтетичні полімерні; виділено наступні можливі напрямки розробок і досліджень: створення високомолекулярних сполук з природної сировини (крохмаль, целюлоза, інші матеріали) та надання традиційним синтетичним полімерам властивостей прискореного розкладання шляхом додавання до їх складу біополімерів.

Тема № 17-11 Д «Наукове обґрунтування використання біополімерів у складі комбінованої упаковки»
Мета проекта – наукове обґрунтування використання біополімерів у складі комбінованої упаковки
Результати: визначено доцільність створення біорозкладувальної упаковки, яка є екологічно чистою і не наносить шкоди здоров’ю людини. Розроблено новий вид комбінованого пакувального матеріалу на основі картону з однобічним крейдуванням для якісного поліграфічного оформлення. Для удосконалення якості пакувального матеріалу на картон наносили шар хітозану. В упаковці хітозан виконує, передусім роль захисту від бактерій, адже має високі бактерицидні властивості. З метою гідрофобізації хітозановим шар покрито шаром воскової емульсії.
Відмінною особливістю розробленого пакувального матеріалу є його екологічність. До складу матеріалу входять виключно природні складові, що дає можливість говорити про повну його біорозкладуваність.
Результати роботи впроваджено у навчальний процес ХДУХТ та у діяльність ПП «Спецпрофсервіс» (м. Харків).

6. Вивчення можливостей використання лікарсько-технічної сировини, що володіє бактеріологічними та бактеріостатичними властивостями для розробки безпечних плівкоутворювальних композицій з метою обробки плодів та овочів перед зберіганням;
 
Тема № 02-14-15 Б «Наукове обґрунтування використання плівкоутворюючих композицій для покращення зберігання овочевої сировини» 
Мета проекта – теоретичне та експериментальне обґрунтування і розробка композиційних плівкоутворюючих складів для удосконалення процесу зберігання овочевої продукції.
Результати: проведено дослідження можливості використання плівки на основі хітозану для збільшення терміну зберігання овочів.
Отримані результати рекомендується використовувати на підприємствах овочепереробної промисловості, а також у навчальному процесі вищих навчальних закладів, які здійснюють  підготовку фахівців з товарознавства, для пакувальної та харчової промисловості.
Результати роботи впроваджено у навчальний процесс ХДУХТ на кафедрі товарознавства та експертизи товарів під час викладання дисциплін «Товарознавство. Пакувальні матеріали і тара», «Товарознавство. Харчові продукти».
 
Тема № 05-16-17 Б «Інноваційні технології зберігання плодоовочевої сировини» 
Мета роботи – теоретичне та експериментальне обґрунтування і розробка інноваційні технології зберігання плодоовочевої сировини.
Результати: Проаналізовано сучасні технології зберігання плодів, напрямки використання хітозану у виробництві та зберігання харчових продуктів; розглянуто види хвороб кісточкових і плодових культур: грибкові, бактеріальні та вірусні, основні сучасні методи захисту плодоовочевих культур від патогенних мікроорганізмів; теоретично обґрунтовано склад плівкоутворювальних композицій.
Наробки впроваджено у навчальний процес ХДУХТ 5 актів впровадження.
 
Тема № 29-15-16 Д «Удосконалення способів зберігання плодоовочевої продукції»
Мета проекта – теоретичне та експериментальне обґрунтування і розробка композиційних плівкоутворюючих складів для удосконалення процесу зберігання овочевої продукції
Результати: розроблено аналіз наукової літератури щодо сучасних способів зберігання рослинної сировини, шляхом отримання пакувальних матеріалів з біологічно розкладу вальної сировини та інноваційних розробок у пакувальній галузі. Ведеться розробка з теоретично та експериментального обґрунтування використання плівкоутворювальних композицій.
 
Тема № 20-16-17 Д «Обґрунтування та оптимізація способів збереження якості рослинної сировини та продуктів її переробки» 

Мета роботи – теоретичне та експериментальне обґрунтування оптимізації способів збереження якості рослинної сировини та продуктів її переробки.
Результати: розроблено шляхи підвищення якості та подовження строків зберігання плодоовочевої сировини; розроблено інноваційні методи щодо удосконалення способів зберігання плодоовочевої продукції.

7. Дослідження впливу технологічних параметрів на активність ферментативного гідролізу γ-оризанолу та пошук рослинної сировини з високим вмістом фітостеролів;

Тема № 03-14-15 Б «Формування якості фортифікованих продуктів на основі ядер арахісу» 
Мета роботи – наукове обґрунтування рецептур фортифікованих продуктів на основі ядер арахісу.
Результати: розробка рекомендацій щодо раціонального використання ядер арахісу під час створення фортифікованих продуктів.

Тема № 01-15-16 Б «Формування якості нових продуктів на основі гречаної крупи та пшона»
Мета роботи – наукове обґрунтування рецептур нових продуктів на основі гречаної крупи та пшона.
Результати: проведено обґрунтування рецептурного складу бездріжджового хліба на основі гречаної крупи та пшона; досліджено комплексну товарознавчу оцінку споживних властивостей нових продуктів.