Кафедра товарознавства та експертизи товарів


"НАУКОВІ ШКОЛИ"


   

    На кафедрі товарознавства та експертизи товарів діє провідна наукова школа «Наукове обґрунтування та оптимізація засобів збереження якості харчових продуктів при переробці рослинної сировини» під керівництвом д.т.н., професора Дубініної A.A., в рамках якої працюють наступні наукові напрямки під керівництвом:
- к.т.н., проф. Селютіної Г.А. на тему «Формування споживних властивостей продукції з рослинної сировини при виробництві та зберіганні», основними завданнями цього напрямку є:
•проведення комплексних досліджень хімічного складу різних сортів овочів, поширених в Україні; 
•вивчення сортової специфічності накопичення солей важких металів, радіонуклідів, пестицидів, мікотоксинів і нітратів та визначення локалізації їх у рослинних тканинах; 
•розробка засобів видалення токсичних речовин з овочів;
•вивчення закономірностей змін кольору овочевої продукції під час її переробки, знаходження засобів його стабілізації; 
•розширення асортименту екологічно безпечних продуктів переробки овочів і вивчення їх харчової цінності під час зберігання.
- к.т.н., проф. Летути Т.М. на тему «Розробка інноваційних технологій зберігання плодів та овочів», основними завданнями цього напрямку є:
•вивчення специфічної мікрофлори плодів та овочів; 
•розробка безпечних плівкоутворювальних композицій для зберігання продуктів рослинного походження; 
•вивчення токсичності лікарсько-технічної сировини, що володіє бактеріологічними та бактеріостатичними властивостями;
•розробка нових продуктів функціонального призначення на основі рослинної сировини;
•напрямки використання хітозану як структуроутворювача.
- к.т.н. Ленерт С.О. на тему «Наукове обґрунтування створення холестеринзнижуючих продуктів харчування» основними завданнями цього напрямку є:
•дослідження впливу технологічних параметрів на активність ферментативного гідролізу γ-оризанолу;
•розробка критеріїв для відбору рослинної сировини для виробництва харчових продуктів з холестеринзнижуючим ефектом;
•розробка технології та рецептурного складу нових видів хліба на заквасках на основі гречаного борошна та пшона;
•розробка технології та рецептурного складу продуктів з холестеринзнижуючим ефектом на основі арахісу;
•комплексне дослідження органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних показників якості нової продукції.
   nauka3У рамках наукової школи виконуються 6 кандидатських дисертаційних робіт: під керівництвом проф. Дубініної А.А. аспірантами Щербаковою І.С., Березовським Д.В.; під керівництвом проф. Селютіної Г.А. аспірантом: Васильків М.С.; під керівництвом проф. Летути Т.М. аспірантами: Фроловою Т.В., Новіковою В.В.
Колективом наукової школи, за останні 10 років, видано 18 монографій, 136 наукових статей, 140 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.
До виконання науково-дослідної роботи залучено весь  професорсько-викладацький та лаборантський склад кафедри, а також значний гурт студентів. Підвищення якості науково-дослідної роботи як аспірантів так і студентів кафедри можливо завдяки існуючим лабораторіям: «Сенсорного аналізу», «Проблем безпеки харчових продуктів», «Загальних та інструментальних методів дослідження харчових продуктів»,  які оснащені сучасним обладнанням.