Кафедра товарознавства та експертизи товарів


 "НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА"


Наукова діяльність — це інтелектуальнатворча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні таприкладнінаукові дослідження.

    Як відомо, наукова робота нарівні з освітнім та виховним процесами є невід’ємною складовою частиною будь-якого навчального закладу. В Університеті наукова робота здійснюється з перших днів його створення.

        Кафедра товарознавства та експертизи товарів проводить науково-дослідну роботу в наступних напрямах:
- проведення комплексних досліджень генетичної варіації хімічного складу рослинної сировини сортів, поширених та перспективних для вирощування в Україні;
- вивчення видової та сортової специфічності накопичення нітратів, солей важких металів, радіонуклідів, пестицидів, мікотоксинів, природних токсикантів рослинною сировиною, визначення локалізації їх у рослинних тканинах;
- розробка засобів видалення токсичних речовин з рослинної сировини;
- вивчення закономірностей змін кольору плодоовочевої продукції під час її переробки, знаходження засобів його стабілізації;
- розширення асортименту екологічно безпечних продуктів на основі рослинної сировини і вивчення їх харчової цінності;
- розробка раціональних видів упакування продуктів на основі рослинної сировини для збереження їх якості при зберіганні, транспортуванні, складуванні, в процесі реалізації;nuka2
- вивчення специфічної мікрофлори плодів та овочів;
- розробка безпечних плівкоутворювальних композицій для зберігання продуктів рослинного походження;
- вивчення токсичності лікарсько-технічної сировини, що володіє бактеріологічними та бактеріостатичними властивостями;
- розробка нових продуктів функціонального призначення на основі рослинної сировини;
- напрямки використання хітозану як структуроутворювача;
- дослідження впливу технологічних параметрів на активність ферментативного гідролізу γ-оризанолу;
- розробка критеріїв для відбору рослинної сировини для виробництва харчових продуктів з холестеринзнижуючим ефектом;
- розробка технології та рецептурного складу нових видів хліба на заквасках на основі гречаного борошна та пшона;
- розробка технології та рецептурного складу продуктів з холестеринзнижуючим ефектом на основі рослинної сировини;
- комплексне дослідження органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних показників якості нової продукції.
   Наукова діяльність кафедри проводиться в тісному контакті з такими організаціями як Інститутом овочівництва та баштанництва УААН (м. Мерефа); Інститутом південного овочівництва та баштанництва УААН (Херсонська обл.); Інститутом тваринництва НААН України; Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України; Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини НАН України; Інститутом монокристалів НАН України; кафедрою клінічної імунології та мікробіології Харківської медичної академії післядипломної освіти; Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України (м. Київ); НДІ фітотерапії Ужгородського національного університету; Науково-дослідницьким інститутом хімії та кафедрою біохімії та фізіології рослин Харківського національного університету ім. Каразіна; Львівським інститутом економіки і туризму (м. Львів); Одеською національною академією харчових технологій; Харківською обласною СЕС; Харківським державним центром стандартизації, метрології та сертифікації; Державною Інспекцією з питань захисту прав споживачів у Харківській області; ТОВ «Агрофірма «ГАВАН», СФГ «Вітязь»; ПП «Спецпрофсервіс», ТОВ «Агробізнес», Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківським авіаційним інститутом», Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. Петра Василенка, Бєлгородським державним національним дослідним університетом.