Кафедра суспільних та гуманітарних дисциплін


       Науково-дослідна робота на кафедрі суспільних та гуманітарних дисциплін проводиться в нерозривному зв’язку з навчальним процесом і завжди пов’язана з реалізацією та втіленням у навчання новітніх методик, використання результатів професійних наукових пошуків викладачів у таких видах:

- протягом 2018/2019 н. р. викладачі кафедри  працювали над плановими держбюджетноютемою ХДУХТ  «Проблеми змісту освіти в творчій спадщині науковців Слобожанщини» (керівник Петренко Н.В.) і  плановою госпдогорірною темою «Розробка новітньої концепції зберігання, фасування та сортування харчової продукції у проблемному полі дослідження етики бізнесу та соціальної відповідальності підприємця »  (керівник Варипаєв О.М.). За результатами наукової роботи викладачів кафедри  видано  монографію. 

Публікації в міжнародних наукометричних базах даних

(Scopus, Web of Science, Index Copernicus таін.)

1. Варипаєв О.М. Становлення проблематики потреб людини у цивілізаціях «осьового часу» // Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019. Dresden: NGO «Europäische Wissenschaftsplattform», 2019. B. 4.– S. 82-88 (Index Copernicus, Google Scholar, Німеччина, стаття українською мовою).

2. Руденко С.М. Діахронічний та сихронічний аспекти дослідження комерційних ергонімів Харкова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, березень 2019. Вип. 5 (73). С.87-93. (IndexCopernicusICV 2016: 69.48. та GoogleScholar, Україна, стаття українською мовою).

Усі викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних конференцій:

- Оломоуцького симпозіуму україністів Східної та Центральної Європи (Оломоуць, Чехія, 2018 р.);

- всеукраїнських конференцій:

- «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Організація системи взаємодії "вища освіта-ринок праці" (ХДУХТ, 28 вересня 2018 р.).

- міжвузівських конференцій:

- науково-практичний семінар «Тенденції та перспективи формування професійної лексики» (Національний університет ДПС України 15 травня 2017 р.) (доц. Руденко С.М.).

                  Викладачі кафедри беруть активну участь у низці наукових заходів у навчальних закладах Польщі, Чехії, Ізраїлю, Франції, Індії, Норвегії. Проф. Міносян А.С. був керівником секції на науковій конференції у місті Оломоуц (Чехія), проф. Юрченко Л.І. була керівником секції наукової конференції у місті Нетанія (Ізраїль).

Науова конференція в університеті Джевахарлала Неру (Делі, Індія)

               Результати наукових досліджень кафедри використовуються під час розробки робочих програм, методичних посібників, читання лекцій, проведення практичних та семінарських занять з курсів «Історія та культура України», «Соціально-економічна історія України, "Фахова мова та ділова комунікація»,  «Філософія», «Політологія", «Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики», «Соціологія», «Етика бізнесу», "Психологія в сфері обслуговування та основи ораторського мистецтва", "Екскурсознавство", "Чинники успішного працевлаштування", "Практика складання резюме", "Соціологія сім'ї".

                 Кафедра входить до складу факультету менеджменту, тісно співпрацює з випусковими кафедрами факультету, про що свідчать спільні навчальні посібники та наукові матеріали, спрямовані на дослідження специфіки індустрії гостинності, готельно-ресторанної справи, бізнесу та туризму.