Кафедра суспільних та гуманітарних дисциплін


Г Р А Ф І К

проведення методичних семінарів

кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін

на 2019/20 навч. рік 

Тема Виконавці Термін виконання
1. Використання місцевого матеріалу в процесі вивчення  дисципліни "Історія та культураУкраїни". проф. Міносян А.С. жовтень 2019
2. Проблематика потреб як передумова виникнення сучасних компетенцій у творчості І. Канта та Г. Гегеля.
проф. Варипаєв О.М. жовтень 2019
3. Гендерний аналіз підручників як методична проблема
проф. Руденко С.М.
березень 2020
4. Викладання "Етики бізнесу" в процесі підготовки фахівців торговельно-економічного профілю. доц. Лисак Н.О.
грудень 2019
5. Система вищої освіти Угорщини: аналіз і перспективи співробітництва
доц. Головко О.В.
вересень 2019
6. До питання опрацювання додаткової літератури в процесі підготовки до семінрських занять з історико-культурологічних дисциплін. доц. Коршунова І.П.
листопад  2019
7. Гуманітарна складова в сучасних умовах модернізації системи освіти
ст. викл. Лемешева Н.А. лютий 2020
8.
9.
10.
Керівник: доц. Лисак Н.О.

Г Р А Ф І К

проведення теоретичних семінарів

кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін

на 2019/20 навч. рік

Тема Виконавці Термін виконання
1. Політика і влада: українські реалії. проф. Міносян А.С. березень 2020
2. Філософія їжі українського Середньовіччя. доц. Варипаєв О.М. листопад 2019
3. Джерела та історіографія " Історії міжнародних відносин та зовнішньої політики"
доц. Головко О.В. березень 2020
4. Споживання їжі як комунікативний акт. доц. Лисак Н.О. квітень 2020
5. Жіноче назовництво в контексті реєстру професій
проф. Руденко С.М.
листопад 2019
6. Формування загальнолюдських цінностей майбутніх фахівців під час проведення патріотичних заходів
доц. Коршунова І.П.
жовтень 2019
7. Освітній капітал як фактор економічного розвитку
ст. викл. Лемешева Н.А.
грудень 2019
8.
9.
10.     
Керівник: доц. Головко О.В. О.М.