Кафедра суспільних та гуманітарних дисциплін


         Основними завданнями студентських  наукових  гуртків  кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін є:

- активізувати різні види пошукової, навчально-дослідної діяльності студентів з метою забезпечення глибшого і повнішого оволодіння матеріалу, формування навичок самостіного проведення наукових досліджень, твочого підходу до вирішення актуальних проблем, стимулювати пізнавальний процес;

- розвивати  науково-інформаційні вміння, навчити користуватися різноманітними джерелами знань, логічно опрацьовувати та відтворювати потрібну інформацію, розвивати загальний і професійний кругозор  майбутніх фахівців;

- надавати організаційну, методичну та практичну допомогу студентам у реалізації їх творчих ідей та пропозицій;

- заохочувати  студентів, які досягли помітних успіхів у роботі предметного гуртка до участі в тематичних студентських олімпіадах, конкурсах наукових проектів, наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, інших творчих заходах, спряти публікації кращих робіт.

Під час роботи студентських наукових гуртків  студенти знайомляться з найбільш цікавими та актуальними питаннями, пов'язаними із етикою бізнесу, гендерною проблематикою та ін., обговорюють актуальні проблеми, які цікавлять студентів й дають їм можливість розширити межі власного уявлення про історико-культурологічні процеси, що відбуваються в Україні. 

          Напрямками наукових гуртків кафедри є:

- Соціальна психологія харчової поведінки;

- Етика й етикет сучасного бізнесу - запорука економічної безпеки підприємств;

- Організація екскурсійної діяльності в туристичній організації;

- Дослідження семіотики, історії, філософії харчових культур світу;

- Гендерна психологія.

          Протягом кожного року професор Варипаєв О.М. очолює загальноуніверситетський політологічний студентський гурток «Думка». На засіданнях  висвітлюються найбільш актуальні питання політичного життя України та світу. Найбільший розголос отримали засідання, присвячені проблематиці політичного життя, асоціації з ЄС та інформаційної безпеки серед студентської молоді.  

ПЛАН РОБОТИ

наукового гуртка «Мовознавство» кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін на 2019-2020 н. р.

  Науковий керівник : професор Руденко С.М.

з/п

Наукові проблеми та питання, над якими працюють члени гуртка Результати роботи (тези, статті, патенти, наукові роботи тощо) Термін виконання

1

Стилістика й культура мови. Норми сучасної української літературної мови. Підсумки участі у конкурсах, олімпіадах з української мови. вересень 2019

2

Участь членів гуртка в підготовці наукових тез доповідей на міжвузівську науково-практичну конференцію
жовтень 2019

3

Голодомор 1932-1933 рр. у мовно-літературній рецепції Участь у проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції  "Тоталітарне суспільство як загроза розвитку демократичної держави ( до 87-ї річниці Голодомору в Україні). Організаційні моменти, виступи з доповідями. жовтень 2019

4

Мовно-стилістичні особливості наукового стилю. Електронні словники сучасної української літературної мови.

Обговорення студентських тез доповідей.

Здобутки сучасної української термінографії та ін.

Квітень 2020

5

Актуальні аспекти вивчення української наукової мови. Обговорення окреслених питань. Травень 2020

6

Технологія аналізу наукового тексту. Підведення підсумків наукової роботи за рік. Червень 2020

7

Культура мовлення як один із компонентів професійної культури. Підведення підсумків наукової діяльності гуртка та планування подальшої роботи.  червень 2020

8

Інтернет-технології у вивченні української мови. Обговорення питаннь: програми-довідники, словники на основі інформаційних моделей; презентації студентами досліджуваних тем в навчальному процесі на основі Інтернет-технологій. Жовтень 2019
9 Історія становлення та розвитку української писемності. Засідання круглого столу «Кирило й Мефодій – творці слов’янської писемності» (до Дня української писемності). Листопад 2019

10

Термінологічна компетентність у професійній діяльності. Підготовка тез на студентську наукову конференцію Харківського державного університету харчування та торгівлі. Грудень 2019

 

 

Свято "Великодній кошик" 

 

ПЛАН РОБОТИ

наукового гуртка         історико-культурологічного

кафедри   суспільних та гуманітарних дисциплін на 2019/2020 р.

під керівництвом 

 

з/п

Наукові проблеми та питання, над якими працюють члени гуртка Результати роботи (тези, статті, патенти, наукові роботи тощо) Термін виконання
1.

Проведення індивідуальних співбесід з членами гуртка з метою виявлення кола їх наукових інтересів та рівня підготовки.

Обрання тематики наукових досліджень членів гуртка відповідно до основної тематики.

вересень

2019 р.

2.

Структура наукової роботи.

Надання допомоги членам гуртка в підготовці робочого плану наукових досліджень та пошуку необхідної наукової та спеціальної літератури та інших джерел інформації.

Підготовка тез доповідей до студентської науково-практичної конференції

Опрацювання історіографії та джерельної бази обраних студентами тем.

жовтень

2019 р.

3. Участь у студентській науково-практичній конференції на базі ХДУХТ Обговорення доповідей на студентську наукову конференцію ХДУХТ

березень

2020 р.

4.

Виступи студентів на засіданні гуртка з інформацією про новітню літературу з обраної теми року.

Участь у Круглому столі 

Участь у роботі конфіренції ХДУХТ, опублікування тез доповідей

квітень

2020 р.

5.

Написання основної частини наукової роботи.

Посилання на джерело інформації.

Виступи з доповідями

2020 р.

6.

Висновки, узагальнення та логічні переходи.

Виступи студентів з інформацією про стан підготовки наукової роботи.

Виступи з доповідями

2020 р.

7.

Засідання наукового історико-культурологічного гуртка

Підведення підсумків роботи гуртка за 2019-2020 н. рік на його засіданні.

Звіт про роботу наукового гуртка за 2019 -2020 н.р.; підготовка плану роботи гуртка на наступний рік, підготовка пропозицій про заохочення найкращих членів гуртка.

2020 р.

8. Відвідування виставок   Харківського художнього музею, Харківського історичного музею, театральних вистав тощо. Звіти про результати відвідування. Протягом року

Виховна робота

Відкриття мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка

 

Свято "День народження Т. Г. Шевченка"

 

Великодній кошик

 

Гуртківці – активні учасники Міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка.

Свято української мови