Кафедра суспільних та гуманітарних дисциплін

 


       Науково-дослідна робота кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін спрямована на дослідження актуальних теоретико-методологічних проблем підготовки фахівця XXI ст., проблем якості підготовки сучасних фахівців в галузі харчування та торгівлі.

       Тематика науково-дослідної роботи значно розширилася,не втративши свою гуманістичну антропоцентристську спрямованість. Вже більш ніж п’ятнадцять років вона традиційно присвячена вивченню проблем гуманізації техніки, науки, освіти. Сьогодні секції проводять дослідження проблем гуманізації вищої освіти, яка виступає стрижнем реформування вищої школи України, а також досліджують процес глобалізації та його вплив на освітню систему у річищі положень Болонської декларації. Цей науковий напрямок багато років розробляється у держбюджетних та госпдоговірних темах, відображений в тематиці міжнародних та міжрегіональних наукових конференцій, низці статей у міжнародних та вітчизняних виданнях, що були підготовлені та опубліковані колективом кафедри.