Нормативно-правова база

До нормативно-правової бази освітньої діяльності університету належать нормативні акти, що затверджені Кабінетом Міністрів України,  спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі вищої освіти, а також розроблені університетом та прийняті в установленому порядку.

Навчання в ХДУХТ, робота основних керівних органів та структурних підрозділів регламентуються відповідними положеннями, затвердженими у встановленому порядку.

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХДУХТ на 2018-2023 роки

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР на 2017-2020 роки

ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку працівників Харківського державного університету харчування та торгівлі

ПОЛОЖЕННЯ