Склад ректорату

ЧЕРЕВКО
Олександр Іванович
д.т.н., проф., ректор ХДУХТ
ЯНЧЕВА
Ліана Миколаївна
к.е.н., проф., перший проректор ХДУХТ
МИХАЙЛОВ
Валерій Михайлович
д.т.н., проф., проректор з наукової роботи
ФОЩАН
Андрій Леонтійович
к.т.н., доц., проректор з міжнародної роботи
АВРАМЕНКО
Микола Федорович
нач. штабу цивільної оборони
АНДРОСОВА
Тетяна Василівна
к.е.н, проф., директор Навчально-наукового інституту економіки та фінансів
БАКУМЕНКО
Лариса Григорівна
к.с.-к.н., директор наукової бібліотеки
БАХТОЯРОВ
Віталій Петрович
проректор з адміністративно-господарської роботи
БЕЗПАЛОВА
Тетяна Анатоліївна
заступник головного бухгалтера (керівник планово-фінансового відділу)
ГАЙДАР
Людмила Михайлівна
головний бухгалтер
ГЕТАЛО
Карина Ігорівна
начальник відділу кадрів
ГОЛОВКО
Микола Павлович
д.т.н., проф., зав. кафедри товарознавства в митній справі
ГРИНЧЕНКО
Ольга Олексіївна
д.т.н., проф., зав. кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії
ГРОСУЛ
Вікторія Анатоліївна
д.е.н., проф., зав. кафедри економіки та управління
ДАВИДОВА
Оксана Юріївна
д.е.н., проф., декан факультету менеджменту
ДЕЙНИЧЕНКО
Григорій Вікторович
д.т.н., проф., зав. кафедри процесів та устаткування підприємств харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва
ДУБ
Володимир Васильович
к.т.н., доц., голова первинної профспілкової організації університету
ДУБІНІНА
Антоніна Анатоліївна
д.т.н., проф., зав. кафедри товарознавства та експертизи товарів
ЄВЛАШ
Вікторія Владленівна
д.т.н., проф., зав. кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування
ЄСІНОВА
Ніна Ігорівна
к.т.н., проф., проректор з виховної роботи
ЖДАНОВИЧ
Олена Миколаївна
керівник видавничого відділу
ІЩУК
Любов Михайлівна
провідний юрисконсульт
КАШПЕРСЬКА
Анастасія Іванівна
начальник відділу моніторингу якості освіти
КОЛЕСНИК
Аліна Олексіївна
к.т.н., доц., в.о. зав. кафедри іноземних мов
КУХАРЬОНОК
Ольга Костянтинівна
доц., начальник НН ЦНІТ
ЛЕБЕДИНЕЦЬ
Ігор Володимирович
к.т.н., доц., голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів, зав. гуртожитком №2
МІНОСЯН
Андрій Сергійович
к.іст.н., проф., зав. кафедри соціальних, гуманітарних та правових дисциплін
НЕСТЕРЕНКО
Оксана Олександрівна
д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів та обліку
НЕЧЕПУРЕНКО
Лариса Володимирівна
зав. канцелярією
ОДАРЧЕНКО
Дмитро Миколайович
д.т.н., проф., зав. кафедри товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів
ОДАРЧЕНКО
Микола Семенович
к.т.н., проф., декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
ПОГАРСЬКА
Вікторія Вадимівна
д.т.н., проф., зав. кафедри харчових технологій продуктів із плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні
ПОГОЖИХ
Микола іванович
д.т.н., проф., проф. кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
ПОЛУПАН Валентин Вадимович к.т.н., доц., вчений секретар
ПОПОВА
Анастасія В'ячеславівна
керівник навчального відділу
ПОТАПОВ Володимир Олексійович д.т.н., проф., зав. кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
РАДЧЕНКО
Анна Едуардівна
к.т.н., доц., керівник центру міжнародної освіти та співробітництва
САВИЦЬКА
Наталія Леонідівна
д.е.н., проф., зав. кафедри маркетингу і комерційної діяльності
САМОХВАЛОВА
Ольга Володимирівна
к.т.н., проф., зав. кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
СЕРІК
Максим Леонідович
к.т.н., доц., директор Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу
ТЕРЕШКІН
Олег Георгійович
д.т.н., проф., зав. кафедри готельного, ресторанного бізнесу та туризму
УШАКОВА
Наталія Григорівна
к.е.н., проф., зав. кафедри міжнародної економіки та економічної теорії
ФРОЛОВА
Валентина Степанівна
зав. гуртожитком № 1
ЯНЧЕВА
Марина Олександрівна
д.т.н., проф., зав. кафедри технології м’яса
ЯЦУН
Леонід Миколайович
д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту