Інститути та Факультети. Кафедри

Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу
Харчових технологій в ресторанній індустрії
Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів
Харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні
Технології м'яса
Процесів та устаткування харчової та готельно-ресторанної індустрії ім. М.І. Беляєва
Енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
Хімії, мікробіології та гігієни харчування
Навчально-науковий інститут економіки та фінансів
Фінансів та обліку
Міжнародної економіки та економічної теорії
Маркетингу і комерційної діяльності
Економіки та управління
Іноземних мов
Факультет менеджменту
Менеджменту
Готельного, ресторанного бізнесу та туризму
Соціальних, гуманітарних та правових дисциплін
Факультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
Товарознавства та експертизи товарів
Товарознавства в митній справі
Товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів