Інститути та Факультети. Кафедри

Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу
Харчових технологій в ресторанній індустрії
Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів
Харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні
Технології м'яса
Процесів та устаткування харчової та готельно-ресторанної індустрії ім. М.І. Беляєва
Енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
Хімії, мікробіології та гігієни харчування
Навчально-науковий інститут економіки та фінансів
Економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І.Г. Бережного
Міжнародної економіки
Економіки та управління
Фінансів та обліку
Економічної теорії та права
Маркетингу і комерційної діяльності
Іноземних мов
Факультет менеджменту
Менеджменту організацій
Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Готельного, ресторанного бізнесу та туризму
Суспільних та гуманітарних дисциплін
Факультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
Товарознавства та експертизи товарів
Товарознавства в митній справі
Товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів