НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ХАРЧОВИХ  ТЕХНОЛОГІЙ та БІЗНЕСУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ >     181 Харчові технології      СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
бакалавр, магістр   магістр
Харчові технології в ресторанній індустрії
  Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів   Технології харчових продуктів тваринного походження   Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу   Дієтичне харчування та харчова безпека
131 Прикладна механіка   142 Енергетичне машинобудування   133 Галузеве машинобудуваня
бакалавр   бакалавр   магістр
Обладнання переробних і харчових виробництв   Холодильні машини і установки   Обладнання переробних і харчових виробництв
    Обладнання систем охолодження та кондиціювання

Шановні абітурієнти! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю

181 "Харчові технології"

 Спеціалізації:

 • "Харчові технології в ресторанній індустрії"
 • "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів"
 • "Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу"
 • "Технології харчових продуктів тваринного походження"
 • "Дієтичне харчування та харчова безпека" (магістерська програма)

 

131 "Прикладна механіка" (бакалавр)

Спеціалізація:

 • "Обладнання переробних і харчових виробництв"

142 "Енергетичне машинобудування" (бакалавр)

Спеціалізація:

 • "Холодильні машини і установки"

133 "Галузеве машинобудування" (магістр)

Спеціалізація:

 •  "Обладнання систем охолодження та кондиціювання "
 • "Обладнання переробних і харчових виробництв"
 
 

"Бакалавр"

Термін навчання:
          денна форма - 4 роки;
          заочна форма - 4 роки

Здобуття ступеня бакалавра здійснюється на основі повної загальної середньої освіти.

На денну форму навчання заяви подаються тільки в електронній формі
(крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів згідно Правил прийому в ХДУХТ у 2020 році).

На заочну форму навчання - як в електронній формі, так і у паперовій - через приймальну комісію.

Прийом на навчання на денну та заочну форму за спеціальністю

181 "Харчові технології" здійснюється за наявності 3-х сертифікатів ЗНО

за 2017, 2018, 2019 або 2020 роки:

Бюджет/контракт Контракт
- українська мова та література
- математика - історія України
- хімія або біологія (за вибором) - іноземна мова* або біологія (за вибором)

Прийом на навчання на денну та заочну форму за спеціальністями

131 "Прикладна механіка"  та 142 "Енергетичне машинобудування" здійснюється за наявності 3-х сертифікатів ЗНО за 2017, 2018, 2019 або 2020 роки:

 

Бюджет/контракт Контракт
- українська мова та література
- математика - історія України
- фізика або іноземна мова* (за вибором) - іноземна мова* або біологія (за вибором)

 

* сертифікат з іноземної мови виключно 2018, 2019, 2020 рр.

 


Документи, необхідні для вступу

До заяви, поданої у паперовій формі, вступники додають:

 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційну картку до нього;
 • документ, який посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку допризовної дільниці;
 • 4 кольорових фотокартки розміром 3х4.

Документ про здобутий ОКР і додаток до нього, сертифікат УЦОЯО, паспорт та військовий квиток вступник пред'являє особисто.

Копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Терміни подачі документів

Будуть оголошені додатково

"Бакалавр" зі скороченним терміном

Термін навчання:
             денна форма – 2 роки;
             заочна форма – 2 роки.

Прийом документів на денну та заочну форми навчання проводиться: з 13 по 22 липня..

Вступники подають до приймальної комісії наступні документи:

 • заяву про вступ;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4;
 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додатка до нього;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку допризовної дільниці;
 • сертифікат ЗНО з української мови та літератури.

Документ про здобутий ОКР і додаток до нього, паспорт та військовий квиток вступник пред'являє особисто.

Вступні випробування на денну та заочну форми навчання проводяться: з 23 по 30 липня.

Для осіб, які вступають на навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста відповідного напряму зараховується результат тестування з фахової дисципліни, результат сертифікату ЗНО з української сови та літератури та середній бал диплома молодшого спеціаліста.

Для осіб, які вступають на навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю , обов'язковим є додаткове фахове випробування з перевіркою рівня знань, умінь, навичок та здібностей до певного виду діяльності за тестовими технологіями.

В ННІХТБ працює Центр підвищення кваліфікації та бізнес-освіти (ЦПКБО), де всі бажаючі отримують курсову професійну підготовку з робочих професій (кухарі, кондитери, офіціанти, бармени, обвалювальники м’яса, готувачі фаршу тощо), а також мають можливість пройти фахове підвищення кваліфікації. Випускники ЦПКБО мають переважне право при зарахуванні до університету!

Вступники, які отримали оцінку "не склав", до складання вступних випробувань не допускаються.

Конкурсний відбір на денну та заочну форми навчання за державним замовленням розпочинається 1 серпня.

Зарахування вступників на навчання:

за державним замовленням7 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб11 серпня.

Випускникам вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації (технікумів, коледжів), з якими оформлені договори про співробітництво з Харківським державним університетом харчування та торгівлі про здійснення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки та напрямами підготовки університету надаються пільгові умови оплати навчання (знижка загальної суми за навчання у розмірі 10%).