Кафедра товарознавства в митній справі


АБІТУРІЄНТАМ

Основними напрями діяльності майбутніх фахівців у галузі товарознавства та торгівельного підприємництва за спеціалізацією  «Товарознавство та експертиза в митній справі» є:

За ступенем бакалавр:

Організація торгівлі, а саме: цілеспрямована товарознавчо-комерційна діяльність щодо асортименту, якості непродовольчої та продовольчої сировини та товарів з неї, іншої продукції, збереження якості в процесі товаропросування від виробника до споживача та забезпечення ефективної конкурентоспроможної діяльності на ринку.

За ступенем магістр:

Технологія організації товарознавчої експертизи в митній справі, а саме: ефективне управління експертною діяльністю щодо якості сировини і товарів; митне оформлення експортно - імпортних вантажів та контроль за їх переміщенням через митний кордон України; митне оформлення зовнішньо-економічних операцій на всіх етапах товаропросування та перешкоди контрабанди; проведення наукових досліджень та педагогічно-виховної діяльності.

Навчаючись з фахом «Товарознавство та експертиза в митній справі» студенти мають можливість:

  • пройти навчання за програмою підготовки офіцерів запасу з отриманням звання молодшого лейтенанта (термін навчання 2 роки);
  • після закінчення освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” продовжити навчання в аспірантурі ХДУХТ та отримати науковий ступінь кандидата та доктора технічних наук;
  • паралельно отримати другу вищу освіту в інституті післядипломної бізнес-освіти;
  • проживати у гуртожитках;
  • брати участь у наукових, спортивних та культурно-розважальних гуртках;
  • пройти стажування за кордоном у Англії, Німеччині, Туреччині, Греції, Росії, Єгипті та США, а також в митних установах України.

Терміни підготовки фахівців

Освітньо-кваліфікаційний рівень Форма навчання
Денна Заочна
Бакалавр 4 роки 4 роки
Бакалавр (прискорена форма навчання) 1 рік 10 міс. (для осіб, що закінчили ВНЗ І та ІІ рівнів акредитації) 1 рік 10 міс. (для осіб, що закінчили ВНЗ І та ІІ рівнів акредитації)

 

Магістр 1 рік 4 місяці 1 рік 4 місяці